مهره شش گوش میلیمتر

logo-02

مهره شش گوش میلیمتر

مهره ها که گاهی به تنهایی و گاهی همراه با واشر در اتصالات بسته میشوند در واقع تکمیل کننده اتصال پیچ هستند. در انواع کلاس های 5 ، 8 و 10 تولید میشود که هریک از کلاس های فوق که از مواد مختلفی تولید میگردد و هر کلاس کاربرد مخصوص به خود را دارد تا برای هرکاری که به این کلاس نیاز است مناسب باشند.

product-06
logo-02

مشخصات فنی محصول