کنترل کیفیت

آزمایشگاه‌های واحد کنترل کیفیت شرکت پارس استار البرز، از چهار بخش شیمی، متالورژی، مکانیک و ابعادی تشکیل شده‌اند.

آزمایشگاه شیمی برای خط تولید اسید شویی و پوشش فسفات است که آزمایش‌های مرتبط با پارامترهای شیمیایی و فیزیکی اسید، فعال کننده، فسفات کشش و براکس انجام می‌شود. همچنین گواهی آزمون یا تست‌ریپورت مرتبط با ضخامت پوشش فسفات بر حسب گرم بر متر مربع صادر می‌گردد.

در بخش آماده‌سازی نمونه‌ها با دستگاه‌های کاتر، مانت گرم و سمباده و پولیش، نمونه‌ها برای انجام برخی آزمایش‌ها آماده می‌شوند.

بخش مکانیک برای سه آزمون کشش و بار گواه و ضربه می‌باشد.

بخش متالورژی که برای آزمون‌های متالوگرافی و ساختار، آزمون سختی میکرو و ماکرو، آزمون کوانتومتری می‌باشد.

در بخش ابعادی آزمون‌های زیر انجام می‌شود:

  • نشانه‌گذاری و بازرسی و کنترل چشمی
  • آزمون ابعادی توسط کولیس و میکرومتر و پین گیج‌ها
  • گیج‌های برو و نرو
  • اندازه‌گیری ابعادی تصویری با دستگاه VMM

نمونه تست شیت آزمون اندازه‌گیری ابعادی پیچ شش‌گوش تمام‌دنده گرید ۱۰٫۹ با استاندارد مرجع DIN 933